ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता नियमावली संशोधन भइ नयाँ प्रमाणपत्र तथा सुचना फाराम लागु भएकोले सोहि अनुरुप गर्नु गराउनुहुन अनुरोध छ |

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: