ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

आभास पूर्ण निर्माण तथा प्रवालिकरण सम्बन्धि ॠषिङ गाउँपालिकाको प्रोफाइल