ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

आ.व २०८०/०८१ का लागी गाउँसभाको १४औँ अधिवेशनद्वारा पारित भएको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम