ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

राहत तथा खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी ७ (सात) दिने सार्वजनिक सूचना ।

तलको पी.डी.एफ फाइल डाउनलोड गर्नु होस् . 

 

 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: