ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

नदिजन्य पदार्थ विक्री कार्य सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

ऋषिङ्ग गाउँपालिका - ५, कालिगण्डकीको थुपारिएको नदिजन्य पदार्थ विक्री कार्य सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

आर्थिक वर्ष: