ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

सम्पर्क

Address: 
ऋषिङ्ग गाउपालिका, कोटदरबार, तनहुँ
Telephone: 
०६५६२००९६
Email: 
info@rishingmun.gov.np, rishingmun@gmail.com
Latitude: 
27.922605
Longitude: 
84.176944