ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

सूचना तथा समाचार

लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

अ.हे.व पदको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

लिखित तथा अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धी सूचना

अ.हे.व पदको लिखित तथा अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धी सूचना

Ultra Marathon (42.5 K.M) सम्बन्धी सूचना

ऋषिङ्ग गाऊँपालिकाले २०८० पुष २७ गतेका दिन सञ्चालन गर्न लागेको अल्ट्रा म्याराथन सम्बन्धी सूचना

Pages