ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

सिलबन्दी दरभाउपत्र ‍फारम

ऋषिङ्ग गाँउपालिका–,५ कालिगण्डकी घुमरीघाट खण्डको नदिजन्य पदार्थ उत्खन्न तथा विक्री कार्य
ठेक्का नं. ९–आय वर्ष ०७७/०७८
सिलवन्दी दरभाउपत्र फाराम

दस्तावेज: 

Pages