ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ऋषिङ्ग गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ७४/७५ 01/07/2024 - 11:55
कृषक/ पशुपालन समुह दर्ता तथा नविकरण कार्यविधि-२०७९ ७९-८० 08/31/2022 - 16:11 PDF icon कृषि, पशुपालन समूह दर्ता तथा नविकरण कार्यविधी-2079.pdf
आमा सँग जनप्रतिनिधी उत्कृष्ट बुहारी सम्मान कार्यक्रम र एकल पुरुष भत्ता कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 08/31/2022 - 16:08 PDF icon उत्कृष्ट वुहारि कार्यविधि.pdf
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्थानीय तहबाट लगत संकलन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 04/01/2021 - 11:43 PDF icon लगत सङ्कलन सम्बन्धी कार्यविधि (1).pdf
ऋषिग गाउँपालिका आपतकालिन कार्य संचालन केद्न कार्य संचालन कार्यविधी ७५/७६ 12/17/2020 - 11:18 PDF icon ऋषिग गाउपालिका आपतकालिन कार्य संचालन केद्न कार्य स_चालन कार्यविधी.pdf
गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्राविधिक सहायक पदपुर्तिका सम्बन्धि प्रकृया ७६/७७ 08/04/2020 - 17:47 PDF icon प्रा.स.-पदपूर्ति-प्रक्रिया.pdf
स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि ७४/७५ 06/17/2020 - 12:07 PDF icon स्थानीय राजपत्रको प्रकाशन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/17/2020 - 12:05 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 06/17/2020 - 12:01 PDF icon विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/17/2020 - 11:56 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf

Pages