ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) उत्खनन् तथा विक्री सम्बन्धी गोप्य बोलपत्र / सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) उत्खनन् तथा विक्री सम्बन्धी गोप्य बोलपत्र / सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदि) उत्खनन् तथा विक्री सम्बन्धी गोप्य बोलपत्र / सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

आर्थिक वर्ष: