ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

न्यायीक समिति सहजकर्ता - अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

न्यायीक समिति सहजकर्ता - अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: