ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

सुन्तलाजात फलफुलको साना व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र( पकेट) सम्बन्धि सुचना

सुचना प्रकाशन गरीए बमोजिम आवश्यक कागजातहरू संकलन गरि प्रस्ताव पेश गर्नुहुन सुचना प्रकाशित गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष: