ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

सुचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना!

आर्थिक वर्ष: