ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री सहिद गंगा माध्येमिक विद्यालय

Latitude: 
27°53'49.08"N
Longitude: 
84°14'19.93"E