ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री राजेन्द्र कृष्ण श्रेष्ठ

ईमेल: 
mayor@rishingmun.gov.np
फोन: 
9846034491
Section: 
गाउँपालिका कार्यालय