ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री भबिसरा आले

ईमेल: 
rishingward8@gmail.com
फोन: 
९८०६६२५७८९
Section: 
८ नं वडा कार्यालय