ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री भक्त बहादुर अाले

ईमेल: 
rishingward6@gmail.com
फोन: 
९८१९१०७३१७
Section: 
६ नं वडा कार्यालय