ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री पदम बहादुर थापा

ईमेल: 
rishingward5@gmail.com
फोन: 
9805864020
Section: 
५ नं वडा कार्यालय