ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री दुर्ग बहादुर राना

ईमेल: 
rishingward3@gmail.com
फोन: 
९८५१०८१७१८
Section: 
३ नं वडा कार्यालय