ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री दल बहादुर थापा

ईमेल: 
rishingward2@gmail.com
फोन: 
98141105127
Section: 
२ नं. वडा कार्यालय