ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री जङ्गबिर अाले

ईमेल: 
rishingward7@gmail.com
फोन: 
९८५६०६३५१२
Section: 
७ नं वडा कार्यालय