ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री गिनु माया थापा

ईमेल: 
deputymayor@rishingmun.gov.np
फोन: 
९८१६१२००४४