ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

लिखित परिक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: