ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

रोजगार सहायक तथा सुरक्षा गार्ड करारमा पदपुर्ति गरिने सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: