ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक सुची तथा परिक्षा तालिका

आर्थिक वर्ष: