ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

रोजगार संयोजक पदका लागि प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सुची प्रकाशन गरिएको सुचना ।

रोजगार संयोजक पदका लागि प्रारम्भिक योग्यता क्रमको सुची प्रकाशन गरिएको सुचना ।

आर्थिक वर्ष: