ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

मध्यमकालिन खर्च संरचना तर्जुमा (MTEF) सम्बन्धी भर्चुअल अभिमुखिकरण सम्बन्धमा।

गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बाट File खोलि सो मा भएको Meeting ID र Password बाट सहभागी भइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: