ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

प्रधानमन्त्री समक्ष हस्तान्तरण गरिएको ज्ञापन पत्रको छाया कपि

आर्थिक वर्ष: