ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

गाउँपालिका अध्यक्ष द्वारा सम्पुर्णमा धन्यवाद ज्ञापन

आर्थिक वर्ष: