ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

एम.आइ.एस .अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन  

एम.आइ.एस .अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन  

आर्थिक वर्ष: