ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

आ.व २०७९/८० मा खरिद हुने कार्यमा सहभागी हुन सूचिकृत हुने सुचना

आर्थिक वर्ष: