ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

आ.व २०७९/८० - तेस्रो त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको सूचना

आ.व २०७९/८० - तेस्रो त्रैमासिक स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना

Full PDF in Google Drive:
https://drive.google.com/file/d/1bIJOS9OEGun_5PkW8PAXsikS6O7fcw-8

आर्थिक वर्ष: