ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

चिन बहादुर रानाभाट

ईमेल: 
cao@rishingmun.gov.np
फोन: 
9856063685