ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

गाउँपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) निर्माण गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

गाउँपालिकाको प्रतिक चिन्ह (लोगो) निर्माण गरी पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: