ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

कोभिड - १९को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण गर्ने प्राप्त लाभग्रीको विवरण

कोभिड - १९को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवार लक्षित नगद हस्तान्तरण गर्ने प्राप्त लाभग्रीको विवरण :

https://drive.google.com/file/d/10EQ97VGkTOtpkXvngDthJaK8rkOb0YlI/view

आर्थिक वर्ष: