ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

लिखित तथा अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धी सूचना

अ.हे.व पदको लिखित तथा अन्तरवार्ता परिक्षा सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: