ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

आ.व २०८०/०८१को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

आ.व २०८०/०८१को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

आ.व २०८०/०८१को सम्पत्ति विवरण बुझाउने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
.
#Rishing #rishingruralmunicipality #tanahun #GandakiProvince

आर्थिक वर्ष: