ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

नदिजन्य सामाग्री उत्खनन् सम्बन्धी सूचना

नदिजन्य सामाग्री उत्खनन् तथा विक्री सम्बन्धी गोप्य सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!
.
#rishingruralmunicipality #Rishing #tanahun #GandakiProvince #nepal

आर्थिक वर्ष: