ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

COPOMISंमा आवद्ध हुन आऊने सम्बन्धी सूचना

COPOMISंमा आवद्ध हुन आऊने सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: