ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन सहजकर्ता माग सम्बन्धी सूचना

कृषि तथ्याङ्क सङ्कलन सहजकर्ता माग सम्बन्धी सूचना

आर्थिक वर्ष: