ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

२०८० वैशाखको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

२०८० वैशाखको आय-व्यय विवरण सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: