ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

वडा न. ८ पल्ट्याङ

Population: 
2475
Ward Contact Number: 
9806625789