ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

वडा नं. ७ काेटदरबार

Population: 
2912
Ward Contact Number: 
9806765295