ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

वडा नं. ६ ढुङ्गाडे

Population: 
3295
Ward Contact Number: 
9819107317