ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

वडा नं. ४ भिरकाेट

Population: 
3010
Ward Contact Number: 
9846614447