ऋषिङ्ग समृद्धिको आधार कृषि , संस्कृति,पर्यटन र पुर्वाधार ।

श्री श्री बहादुर अाले

ईमेल: 
rishingward1@gmail.com
फोन: 
९८१५१२८६४८
Section: 
१ नं वडा कार्यालय